Webmasteři

Stránky webu

   Z našich tradic

Se jménem Sovadina se nejčastěji setkáváme v Přílepích, Holešově a okolí. Zdá se, že tady někde je původ nositelů tohoto jména, i když bychom se mohli také domýšlet, že ten by mohl být v malé obci SOVADINA, která je dnes součástí obce Bystřice pod Hostýnem. Blíže -zde-.
Lze se domnívat, že předkové byli více Valaši než Hanáci . Proto je také v hlavičce stránky užit motiv valašské krajiny.

Etymol. základ jména = sesuv-souvati-souvatina-Sovadina.mapa

      

Mezi známé osobnosti minulosti, některé dosud žijící, patří :