Lékař a starosta František Sovadina

Poznáváme svůj   region a jeho osobnosti.   In: Nový život. Roč. 54, 2004, (23.09.2004), s.9.  

  Sovadinova ulice v Břeclavi Břeclavsko 1998 1

1884
Představiteli českého národního hnutí v Břeclavi jsou: řezník Karel Miškář, majitel zámečnického závodu Antonín Vaculík, Marie Čapková, advokáti JUDr. Karel Čermák, JUDr. Josef Pyskatý, JUDr. František Špíšek, lékař MUDr. František Sovadina, farář Josef Šildberger, učitel Jan Noháč, knihovník Josef Fleischmann.
 

1918, 27. října - ustaven Okresní národní výbor v Břeclavi s předsedou MUDr. Františkem Sovadinou, který se stal i prvním starostou města v nové republice
 

Lékař a starosta František Sovadina
Když 27. 5. 1934 zemřel MUDr. František Sovadina, bylo to sděleno široké veřejnosti zvláštním číslem týdeníku Břeclavského kraje. A to samozřejmě značí, že se jednalo o mimořádnou osobnost. Tou František Sovadina bezesporu byl.
Jako první český lékař v Břeclavi si získal svým lidským přístupem, pochopením, sociálním cítěním a vysokou
odborností přízeň nejen českých pacientů, ale, a to je nutné podtrhnout, také německých, a to v době vypjatého nacionalismu, kdy Břeclav ovládala německá radnice a německé obyvatelstvo sledovalo znepokojeně postupné národní uvědomování českých spoluobčanů a odpovídalo na ně otevřeným nepřátelstvím a nevraživostí. František Sovadina, narozený 7. 4. 1867 vBilanech na Kroměřížsku, začal po příchodu do Břeclavi nejen budovat svoji lékařskou praxi, ale zapojil se i do veřejného života.
Věděl, jak důležitá pro českou Břeclav bude prosperita českých řemeslníků, inicioval tedy vznik Řemeslnicko-živnostenské besedy a Obuvnického družstva, ve kterém přijal funkci předsedy dozorčí rady. Také ostatní české spolky nezanedbával, ať to byl Sokol, čtenářský spolek Břetislav, vzdělávací spolek Libuše, Besední dům, ale zejména Matice školská a Matice břeclavská. Bez ohledu na to, zda to bude mít dopad na jeho lékařskou praxi a event. upadnutí v nemilost, se stal zakládajícím členem Matice břeclavské, jejímž cílem bylo
vybudovat české měšťanské školy a dát českým dětem možnost vyššího vzdělání v mateřském jazyce.
František Sovadina má zásluhu nejen na otevření českých měšťanských škol v roce 1910 a na postavení nové budovy v roce 1912, ale také na jejich udržení, což nebylo, když si uvědomíme, že se jednalo o školu soukromou, jejíž existence závisela na štědrosti a možnostech jednotlivců, spolků a organizací, jednoduché. V žádném případě nebylo možné očekávat příspěvek od města. Kolik překážek musel výbor -Matice břeclavské, v němž František Sovadina pracoval jako pokladník, poté předseda a místopředseda, překonat,si ani nedovedeme představit. Svůj volný čas věnoval také večerním přednáškám v Lidové škole MOS. Patřily k nejoblíbenějším a byly hojně břeclavskou veřejností navštěvovány.
Vysoký morální kredit pomohl Františku Sovadinovi v době rozpadu monarchie a vzniku samostatného státu sjednotit politicky i názorově nejednotné břeclavské občany, kteří se 27. 10. 1918 shodli na ústavem Národního výboru včele právě s dr. Sovadinou. Dostal tak mandát ke složitým jednáním s vysloveně protičeskou radnicí vedenou starostou Eduardem Kafkou a dosáhl toho, že 11. 11. 1918 přešla radnice do českých rukou. Jím koncipované Provolání, které vlastně nahrazovalo neexistující zákony, vneslo do bouřlivých chaotických
dnů převratu řád a bylo aplikováno i v jiných okresech.
Roku 1923byl zvolen starostou města. Také v této funkci byl úspěšný a Břeclav mu vděčí za řadu staveb a také za městskou kanalizaci, vybudovanou v letech 1926 - 1928, která vyřešila opakující se epidemie, na čemž měl jako lékař eminentní zájem. Město pod jeho vedením podporovalo stavební rozvoj. Do doby starostování Františka Sovadiny patří vznik čtvrtí Na Dubiči, U Janského dvora a Na svépomoci, ale i funkcionalistická budova Obchodní školy, dnes Obchodní akademie, postavená v roce 1926 a budova nádražní pošty, dokončená roku
1928.
Zásluhy Františka Sovadiny o rozkvět Břeclavi ocenilo město ještě v době první Československé republiky přejmenováním ulice Polní na Sovadinovu.

PhDr. Ludislava Šuláková, Státní okresní archiv Mikulov

 

 

 Pedagog Miloslav Sovadina

 

II. STOMATOLOGICKÁ KLINIKA LF UPJŠ

Osobitnú kapitolu vedeckého a odborného rozvoja katedry a kliniky predstavuje obdobie, kedy začali externé vedecké ašpirantúry.Treba zvlášť vyzdvihnúť tú skutočnosť, že v rokoch 1960 - 64 na našom pracovisku neboli školiace miesta, ale naši pracovníci dostali účinnú pomoc od pražských odborníkov, ktorí napriek svojej zaneprázdnenosti ochotne a obetavo plnili funkcie školiteľov. Boli to : prof.Bažant, prof.Voldřich, prof.Toman, doc.Sovadina, prof.Kostlán a doc.Škach. Funkciu odborného školiteľa vykonával aj prof.Ružička, ktorý z našich radov vyškolil ďaľších ašpirantov.


Classification of coagulase-negative staphylococci of human origin.
Sovadina M.
A total of 191 coagulase-negative staphylococci isolated from man were identified as Staphylococcus epidermidis on the basis of their biochemical properties. When classified according to the classification scheme suggested by BAIRD-PARKER (1972), 144 of the strains were found to belong to biotype 1, one strain was biotype 2, and four were biotype 3; the remaining 42 strains could not be classified within any of the 4 biotypes of this scheme. Using the classification scheme suggested by PELZER et al. (1973), 158 strains were found to belong to subgroup IIb, one was subgroup IIIb, four were subgroup IV, and 28 were subgroup V, with no strains remaining unclassified. The biochemical properties of the strains were not related to the site of isolation except that urease was produced by only 15 per cent of strains isolated from pus but by 81-92 per cent of strains isolated from a variety of other sources. The majority of the strains (64 per cent) were resistant to penicillin, while 72 per cent were sensitive to streptomycin.

PMID: 1096505 [PubMed - indexed for MEDLINE

Stomatochirurgie : Učebnice pro lékařské fakulty
  / Jaroslav Toman, Miloš Sovadina; [il. J.Bursík].
  -- 1. vyd. -- Praha : Stát. zdrav. nakl., 1967.
  -- 434 s., fot.
  lékařství-stomatologie-stomatochirurgie-čelisti-zuby
  záněty-cysty-nádory-nemoci-rozštěpy

 

 

 

 

 

 

SOVADINA - TRÉBSKÝ František - regionální publicista


* 30. 1. 1905 Třebětice u Holešova
+ 23. 3. 1946 Kroměříž
Po absolvování učitelského ústavu působil na obecných školách na Holešovsku a Bystřicku.

Byl učitelem byl v Ratiboři v letech 1935 – 1946. V období 2. světové války zde vykonával funkci řídícího učitele.  V obecní správě byl předsedou komise školské a členem komise knihovní. V roce 1945 byl členem akčního výboru.

Jeho učitelskou dráhu ovlivnily obce Všechovice a Provodov. Ve Všechovicích propukl jeho zájem o sběr folklóru a studium vlastivědy kraje a v Provodově se zde zapojil do partyzánského hnutí v období 1939-45. Po osvobození byl František Sovadina vyznamenán, ale jeho zdraví bylo podlomeno a zemřel. V literární činnosti užíval přídomku Trébský. Sbíral a zapisoval místní pověsti a popularizoval svůj rodný kraj časopiseckými články. Drobné publikace vydával v nakladatelství Fr. J. Balatky v Holešově. Z díla: Pasekářka, V pravěku, Životopisné črty, Z minulosti Holešovska a Kytička pověstí z Holešovska a Bystřicka.

 

Dok Sign Autor Název Část Rok Počet
KN 9 Sovadina-Trébský, Fr. Holešovský okres
 
1935 6
KN REG Sovadina-Trébský, Fr. Kytička pověstí
 
1936 2

 

 

 

MUDr. Vojtěch Sovadina

 

Narodil se 21.listopadu 1909 jako nejmladší syn Josefa Sovadiny. Po absolvování obecné školy v Přílepech pokračoval ve studiu na gymnáziu v Hranicích, kde bydlel u svého bratra Josefa, tehdy instruktora na tamní vojenské akademii.

Na gymnáziu v Hranicích byl pouze jeden rok. Počínaje sekundou přestoupil na gymnázium v Holešově, kde maturoval v r.1929. Protože jevil zájem o medicínu, nastoupil na lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kterou absolvoval v r.1936.

Hned po promoci nastoupil na vojnu. V roce 1939 přijal místo jako lékař ve Všeobecné nemocnici ve Vsetíně, kde pracoval pod vedením výtečného chirurga MUDr.Josefa Holce. Jako nemocniční lékař pracoval do r.1941. Poté provozoval soukromou lékařskou praxi. Současně s praxí byl převzat Nemocenskou pojišťovnou a potom Okresním ústavem národního zdraví ve Vsetíně.

Počínaje rokem 1953 působil tamtéž jako obvodní lékař. Byl považován za velmi dobrého diagnostika. Lékařská činnost, vzhledem k nemalé rozloze jeho obvodu, kladla na něj také značné fyzické požadavky. Náročnou se stávala zejména v zimě, kdy navštěvoval nemocné na horských samotách,často po obtížně schůdných lesních cestách. Právě pro svou obětavost si získal velké sympatie svých pacientů.

Ve 2.světové válce se podílel na partyzánském odboji tím, že partyzánům poskytoval lékařské ošetření. Za tuto činnost byl vyznamenán medailí „Za zásluhy“. Velmi aktivně se též zapojil do práce v ČČK, za což byl odměněn udělením stříbrné a zlaté medaile Za mimořádné zásluhy.

Dne 17.prosince 1970 byl MUDr.Vojtěchu Sovadinovi udělen titul Zasloužilého lékaře a byl vyznamenán Medailí J.E.Purkyně za jeho vzornou a vysoce úspěšnou činnost. Vyznamenání mu bylo předáno ve slavnostní aule Univerzity Karlovy v Praze, ve starobylém Karolinu.

Životopis poskytl Miroslav Sovadina, Přílepy u Holešova

 

 

 

 

Petr  Sovadina, hudebník, pedagog

SYSNO 000005329
Aktual. dat 20021108
Osobní jméno LinkSOVADINA, Petr 1940-
Narození 22.10.1940
- místo (Mor.) LinkOstopovice 
- okres LinkBrno-venkov 
- výročí Link
Vzdělání LinkAMU Praha 
Místa půs. LinkBrno, okr. Brno
Obor půs. Link* 785
Specializace Link* pedagog * varhaník
Vyznamenání Link* 1. cena v Mezinárodní bachovské soutěži Lipsko 1964 * 1. cena v Mezinárodní varhanní soutěži Pražské jaro 1966
Poznámka interpret varhanní tvorby od renesance po současnost 
Literatura Český biografický slovník XX. století. 3. díl, Q-Ž. Praha 1999.
Literatura Čeští koncertní umělci A-N /instrumentalisté/. Praha 1983

 

 

 

 

Miloslav Sovadina, kvestor MU Brno

 

Kvestoři :

11. Ing. Jaromír Pěnčík
2000 - 2004

10. RNDr. Alexander Černý
1993 - 2000

9. Ing. Jaromír Pěnčík
1991 - 1993

8. JUDr. Miroslav Kledus
1980 - 1991

7. JUDr. Miloslav Sovadina
1973 - 1980
 


 

 

Libor  Sovadina, sportovní reprezentant

 

1986 - Švýcarsko
* s čs. účastí
Pořadí: 1. Jugoslávie, 2. Maďarsko, 3. NDR, 4. Švédsko, 5. Španělsko, 6. Island, 7. SRN, 8. Dánsko, 9. Rumunsko, 10. SSSR, 11. Švýcarsko, 12. Korea, 13. ČSSR, 14. Polsko, 15. Kuba, 16. Alžírsko.

Výsledky čs. týmu: ČSSR - Rumunsko 18:23, ČSSR - Island 18:19, ČSSR - Korea 22:25. O 13. - 16. místo: ČSSR - Kuba 27:23, ČSSR - Polsko 23:22, ČSSR - Alžírsko 24:19.

ČSSR: Barda, Mesiarik - Sovadina, Bártek, Černý, Kotrč, Salivar, Novák, Bartoň, Brestovanský, Kratochvíl, Tarhai, Škandík, Toma. Trenéři: E. Gubrický, J. Růžička. 
1990 - ČSFR
* hrálo se v Plzni, Prešově, Žilině, Zlíně, Ostravě, Bratislavě, Praze
Pořadí: 1. Švédsko, 2. SSSR, 3. Rumunsko, 4. Jugoslávie, 5. Španělsko, 6. Maďarsko, 7. ČSFR, 8. NDR, 9. Francie, 10. Island, 11. Polsko, 12. Korea, 13. Švýcarsko, 14. Kuba, 15. Japonsko, 16. Alžírsko.

Výsledky čs. týmu: ČSFR - Švýcarsko 12:13, ČSFR - Rumunsko 25:17, ČSFR - Korea 29:24, ČSFR - Švédsko 20:26, ČSFR - Francie 21:21, ČSFR - Maďarsko 20:20.

ČSFR: Barda, Švajlen, Shejbal - Lipták, Para, Baumruk, Kotrč, Šetlík, Sovadina, Vaněk, Tonar, Jindřichovský, Novák, Szücz, Sedláček. Trenéři: J. Vícha, L. Zeman.