Kořeny rodu v obcích - do 19. století včetně : zobrazit klepnutím na název :

Bystřice pod Hostýnem
Dobrotice
Fryšták
Holešov
Chomýž
Martinice
Přílepy
Rymice
Třebětice
Tučapy
Vizovice
Zahnašovice
Žeranovice
Žopy

 
   


Dopátrat se prapředka a úplých údajů předků bude obtížné, ne-li nemožné. Proč ?
1. Digitalizované matriky existují jen od určitých letopočtů (kolem 1620).
2. Naši předkové mohli být zapsáni u jiných církví, v 16. století  bylo na Holešovsku silné bratrské hnutí -             podobojí  a většina obyvatel byla stejného vyznání jako jejich pán. Tím byl Václav Bítovský z Bítova,  luterán, který byl po roce 1620 popraven, jeho majetky získali Lobkovicové a začala rekatolizace.  Tu  dokončili  Rottalové.  Poté jsou již poddaní vedeni téměř výhradně v ř. k. matrikách, s poznámkou "confessi" (kající se)
 nebo "conversi" (obrácen na víru pravou).  
3. Předtím se ovšem i Holešovskem prohnalo násilí 30 leté války a několikrát i Valašské a uherské povstání,  plenění  vesnic Švédy i císařskými, morové rány a epidemie.
 Zoufalé situace lidu mnohdy ani křty a zápisy do matrik neumožňovaly. Některá data narození   proto  odvozujeme z údajů knih zemřelých či oddaných a nemusí být přesné. 
4. V 15. a 16. století se majitelé panství často střídali a některý z pánů si mohl přivést sebou část poddaných  Mohli být mezi nimi Sovadinové a ti mohli být umístěni v Martinicích či Žeranovicích. Původ rodu by tak ale mohl  být jinde než na Holešovsku.
5. Pokud přistoupíme na teorii zastánců přípony -ina k OJ Sovada, zjistíme, že toto OJ v ČR neexistuje, ale ve  světě se vyskytuje v hojném počtu jako Sovada či Sowada, také Sovadi. Zajímavý je portugalský překlad :
 sovada = hnětení, massa sovada je recept na výborný sladký chléb.
 Ve světě existuje také nespočet jmen Savadin nebo Savadina, např. viz v USA
 V arabském světě Sava-din = čistá víra (církev). V Bělehradě mají pravoslavnou katedrálu sv. Sava din.  Na Balkáně není jen tato katedrála, sv. Sávu oslavují, je zde spojitost s Byzancí, s Říší východořímskou.  
6. Připusťme, že při některém z cizáckých tažení  mohli na Holešovsku zůstat nositelé tohoto jména a že také  tvrz Sovadina mohla být jejich dílem


Každý další zjištěný a ověřený údaj, který by kořeny větví a minulost Sovadinů doplnil, bude velmi vítaný.
Zasílejte prosím na adresu  Miroslav.Sovadina@seznam.cz a uveďte zdroj. Snad to ještě stihnete, bude mi totiž
v tomto roce - 2012 - už 78 let.
   Miroslav Sovadina            Minulost předků nebyla vždy šťastná, doba nebyla vždy přívětivá
Kromě časů roboty, válek a loupeživých nájezdů, plenění a vypalování vsí, sužovaly lid nemoci a epidemie 


rodina Petra Přílepy

rodina Viléma Přílepy

Vymíraly téměř celé rodiny či vesnice  


I v těžkých dobách najdeme příklady věrnosti a oddanosti. Vzdát se hraběcího titulu, být vyděděn, ale nevzdát se své milované, to je příklad Leopolda Seilerna z Holešova a Anny
Sovadinové, dcery revírníka z Bystřice p.H.
Nesměli užívat příjmení Seilern, proto Leopold přijal příjmení Anny, tedy Sovadina.
Foto Leopolda nemáme, na snímku je jejich syn Johann, také uváděn jako Jan Nepomuk.
Jejich rodokmen je výše pod obcí Bystřice  p.H.

 

Copyright © 2006 Miroslav Sovadina The Rag Blog. Designed by Free CSS Templates | Valid XHTML