Ing. Miroslav Sovadina z Přílep

 

je nejenom webmastrem přílepských stránek a webu www.press-rock.cz, jehož je tvůrcem, ale i spolupracovníkem stránek Sovadinů. Například příloha "Z Přílep" je jeho dílem.

Ve své domovské obci má na starosti internetovou síť, na konci 1.ročníku studia vysoké školy zpracoval k této problematice také ročníkovou práci, můžete vidět zde.

 Poslal nám foto z vrcholu Elbrusu, 5642 m n.m., kam   vystoupal v srpnu 2002 s Péťou Šidlíkem z Holešova.    Navštívil i další zajímavá místa,   třeba   Mont Blanc, Francii, Italii, Rusko, Švýcarsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Chorvatsko, Rakousko, Ukrajinu, Polsko, Německo, Belgii, Lucembursko, Lichtenštejnsko.

 

Na Elbrusu s Péťou Šidlíkem z Holešova

 

 

V srpnu 2005 navštívil webmastera stránek Sovadinů Miroslava a společně vystoupili na Říp

                   

Míra nechybí u všeho dění v obci , tady při vodění medvěda .

Se svojí partou na slovenské Fatře

V dubnu 2006 v Bruselu a ve Štrasburku , klepnout na obrázek

A ještě pár obrázků ze světa  

Nakonec překvapení :

V roce 2008) se nám Míra oženil, má opravdu krásnou ženu. Ze srdce blahopřejeme !

A ve významný den 28. října se stali manželé šťastnými rodiči, gratulujeme.
Malé Kamilce přejeme krásné dětství v Bohem požehnaných hanácko-valašských Přílepích.