Ing. Jiří Sovadina,

člen redakční rady našich stránek, je  také webmasterem  "Žambochů".  

  Na  snímku vytaženém z klipu je se svojí  manželkou.

 

Jíří absolvoval v roce 2005 VŠB, viz :

 

Diplomová práce

Autor:

Jiří Sovadina
 

Název:
Multimediální doplňky a cvičení ke studijní opoře C#
 
Rok obhájení:
2005
 
Vedoucí:
doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.
 
Klíčová slova:
e-vzdělávání, elektronické publikování, XML, DocBook, Macromedia Flash MX, C#
 
Abstrakt:
Tématem práce bylo seznámení se současnými trendy v oblasti vzdělávání se zaměřením na její elektronickou formu. S použitím znalostí získaných ze způsobů e-vzdělávání navrhnout a připravit prostředky pro podporu výuky jazyka C#. Součástí materiálů pro podporu výuky jazyka C# je vypracování multimediálních pomůcek a rozšíření vytvořených v Macromedia Flash MX. V materiálech jsou popsány základy nezbytné pro zvládnutí programování v jazyce C#. Jsou v nich také stručně popsány některé technologie dnes používané při programování komplexních systémů a jejich využití prostřednictvím jazyka C#.

 

Data jsou z informačního systému katedry.