Františka Smutková, roz. Sovadinová,

 

je z Hradce Králové a od počátku zastává funkci předsedkyně Redakční rady našeho webu.

Naše stránky zásobuje po celý rok prezentacemi, obrázky a texty. Z nich vyjímáme :

 

 


Puberťák

Puberťák je domácí zvíře velmi náročné na chov. Rozhodnete-li se chovat
doma puberťáka, budete mu muset vyhradit dostatečný prostor. Rozpínavost
těchto živočichů, pokud jde o teritorium, totiž spolu s věkem stoupá.

Krmení
Puberťák je všežravec, který občas přechází do fáze monožravce. Podle
vědeckých výzkumů stráví puberťák, ač má na rozdíl od krávy toliko jeden
žaludek, jakoukoli potravu, která se momentálně nachází v jeho dosahu.
Spásání potravy probíhá celodenně, prakticky nepřerušovaně. Ve fázi
monožravé se však může stát, že se puberťák dlouhodobě živí pouze jedním
druhem potravy, například tradičními českými brambůrky nebo hamburgery.
Veškeré snahy ze strany chovatele o přikrmování zdravou výživou přicházejí
nazmar a je potřeba se s touto skutečností smířit. Většina puberťáků má po
celou dobu chovu obzvláště vysokou spotřebu prémiového krmiva, a proto je
nutné, aby si puberťáky drželi pouze chovatelé, kteří si to mohou finančně
dovolit, případně mají možnost úvěru či půjčky.

Celková péče
Puberťák je zvíře náchylné k depresím. Léčba a předcházení depresím
spočívá v kupování značkových oblečků a obuvi, želatinových medvídků
Haribo a počítačových her, aby se váš puberťák nenudil. Komunikace s
puberťákem je závislá na úrovni dosažené při výcviku (viz níže, bod Denní
režim). Chovatel se musí naučit rozumět řeči těla, aby byl schopen z
trhavých pohybů hlavou, případně ramen, vyčíst nesouhlasnou reakci.
Pozitivní reakce nedává chovaný
puberťák v žádném případě najevo. Z našich zkušeností ovšem víme, že po
cca 200 trhnutí ramenním kloubem již většina chovatelů ví, na čem je.

Denní režim
Puberťáka je nutno podrobit komplexnímu výcviku.
Od přírody je to tvor líný, který je schopen veškerou svou energii
vynaložit na správné oddechování při spánku, resp. na změnu polohy na
gauči z levého boku na pravý a naopak.
Výcvik sestává z výuky jednoduchých příkazů, jako například:
"Jdi do školy",
"Vyčisti si ty zuby", případně
"Umyj nádobí".
Někteří puberťáci reagují na výcvik příznivě a po pár letech jsou schopni
reagovat na cca 4 příkazy z 20.
Jiní puberťáci výcviku odolávají a osvojí si příkaz pouze jeden.
Většinou jde o povel
"Jdi se najíst", v menší míře "Jdi spát".

Komerční využití a návratnost investic
Puberťák je domácí zvíře chované výhradně na ozdobu a nelze očekávat, že z
něj vydolujete jakoukoli činnost generující přínos pro rodinu. Chov je
záležitost velmi dlouhodobá, někdy trvá i deset let, než zjistíte, zda
chovaný jedinec bude schopen samostatného života. Někteří jedinci
zůstávají u svých chovatelů do pozdního věku a znamenají pro něj nemalé
náklady. Proto by si každý chovatel měl řádně rozmyslet, než se do chovu
vůbec pustí.
Není-li si zcela jist, měl by si raději pořídit jiné domácí zvíře. Před
chovem puberťáků jsou varováni zejména kardiaci a další osoby, které
špatně odolávají stresu. Na druhou stranu je nutno říci, že žádné jiné
domácí zvíře vám nepřilne tolik k srdci.

K. J. Erben - Finančnice
U záložny lidé stáli,
z plna hrdla křičeli.
Kde jsou naše prachy, králi,
kam úspory zmizely?
královy jim ruce kynou -
mlčte, dám vám svobodu!
Lid však kleje: piješ víno,
nás posíláš pro vodu!!!
Tady každá rada těžká
ve čtvrtek i v pondělí.
Zeptejte se Klause, Ježka,
kam se prachy poděly.
Král jim hází hračky z věže -
Klause, Ježka, Kohouta.
Všechno marno, Klaus i Ježek
bum bác letí do kouta.
Bude-li vám, lidi, zima,
bude-li se krátit dech,
chcete-li se míti prima,
čtěte si v mých dramatech.
Zase křičí, rudnou v líci -
čti si svoje kydy sám!
Že na vás, vy nezbedníci,
Koženého zavolám?
Pojď si pro ně, zbohatlíku,
pojď, vem si ty zlostníky!
A hle, kdosi bere kliku,
lodě, banky, podniky -
Jako stín se ruka plíží,
na co sáhne - otočí.
Z obýváků, ložnic, spíží
vybírá si obročí.
Již vztahuje černé ruce
po chlebě i po soli -
Sametová revoluce
dneska právě vrcholí.
Slyšte, první, druhá, třetí,
v poledne zvon udeří -
klika cvakla, dveře letí -
EU vchází do dveří.
Ve mdlobách tu národ leží,
na čele se perlí pot.
Pokladna je prázdná, temná -
zbudou prachy na důchod?