Nežijící reprezentanti Sovadinů

 

 

JUDr. Jan Sovadina,  †1893, Brno

Rudolf Sovadina, Přílepy, †1945, Čs. válečný kříž 1939 IN MEMORIAM
MUDr. Vratislav Sovadina, Brno,  †1955
MUDr. Josef Sovadina, Čejč, †1959
MUDr. Alfons Sovadina ml. Brno, †1996

JUDr. Jan Sovadina, Třebětice, †1998