Kapitola 14. XML editor

 Upravovat kresby, soubory SVG a pod. můžeme buď přímo v programu, nebo v XML editoru, který je součástí programu.

 Schopnost přímo editovat SVG XML soubor je velmi vítaná. Dovoluje uživateli větší kontrolu nad objekty v jejich kresbě, jako specifikování přesné velikosti nebo pozice objektu a tím, že dá přístup k  parametrům, které nejsou přímo nebo snadno dostupné skrz Inkscape rozhraní .

Základní užívání

Pro editaci XML souboru, otevřete XML editor panel ( Editovat XML editor ...( Shift + Ctrl + X )). Otevře se okno jako následující pro prázdnou kresbu (bez obrázku).

XML Editor dialog.
 

Stromová struktura prázdné kresby je ukázaná vpravo v dialogu. Dokonce prázdná Inkscape kresba obsahuje informaci včetně prázdné Vrstva ("layer1") Vrstva , jako všechny položky uvedené, je reprezentovaná jako " uzel " v stromu. Jestli vrstva obsahuje objekty, ony budou reprezentovány  pod uzly vrstvy.  Pro skrýt či zobrazit tyto objekty - kliknutí na malých trojúhelníkách  před uzlem

Přidáme např.elipsu ke kresbě - vidíme přidaný uzel pro novou elipsu pod dříve prázdnou Vrstvu   Všimněte si vlevo jména objektu  v zvýrazněné lince (v tomto případě, "path1599") .

Teď navolíme elipsu  aby měla šíři  400 pixelů . Vy můžete specifikovat toto  na " sodipodi:rx " . Atribut je ukázaný dole s aktuální hodnotou v atributovém náhledu vstupu. Změňte  hodnotu 200 na 400 a potom kliknout na Set knoflík (nebo Ctrl + Enter ) .

XML Editor dialog with ellipse.
 

Elipsa nyní by měla být 400 pixel široká. Vy jste mohli také měnit výši (sodipodi:ry) a umístění středu elipsy (sodipodi:cx a sodipodi:cy). A můžete změnit atributy jako Výplň barva a Obrysový styl .

Atributy s " sodipodi " značkami jsou vnitřní atributy Inkscape ( " sodipodi " přívěsek je výsledek Inkscape z Sodipodi program). Nejsou standardem SVG.

 Inkscape vnitřní elementy by měly být ignorované v jiných  programech. Toto nemůže vždy platit takže Inkscape zahrnuje možnost exportovat kresbu bez  vnitřních elementů .

 SVG standard je popsaný v detailu v Oficiální W3C SVG websajt. Ne celý SVG standard je aktuálně podporovaný v Inkscape . Je možné přidat nonsupported atributy přes XML editor . Tyto atributy nesmí být zobrazeny v Inkscape, mohou ale objevit se v nějakém programu který podporuje ty atributy .

Úprava XML uzlů

Příklady

Několik příkladů  možností " ruční " úpravy XML souboru .

Přidat barvy k šípu ukazovatele

Ukazovatelé na cestách v Inkscape nedědí atributy cesty. Toto je nejvíce znatelné pro barevné cesty kde ukazovatelé jsou tažení v černi. Od v0.45, Inkscape zahrnuje Barevní ukazovatelé  provést  změnu barvy ukazovatelů rovnat se Obrysové barvě.

Pro přidat barvu k ukazovateli, otevřete XML editor . Vyberte cestu s ukazovatelem v okně plátna. V " styl " atribut pro linku, lokalizujte vstup ukazovatele (ukazatelský konec:url(#Arrow2Lend) například). Pak expandujte " <svg:defs> " linka kliknutím na trojúhelník na začátku linky (jestliže ne již rozšířený). Měl bys vidět vstup pro ukazovatele. Vyberte ten vstup. Atributy pro ukazovatele by měl být zobrazený vpravo. Vyberte " styl " přisuzujte. Přidejte " náplň:#rrggbb " do atributů ve vstupu dole pravý, kde #rrggbb je RGB barva v hexadecimální tvořit (dosažitelný z atributů pro cestu) .

Ukazovatel by měl měnit barvu. Jestli není, pak expandovat "<svg:ukazovatel>" linka. Vyberte cestový vstup a odstranit nějaký Výplň a/nebo Obrysová barva . Pro tuto změnu k tomu, aby ukázala se, musíte uložit a znovu otevřít SVG soubor .

Pokud si přejete mít ukazovatele stejného typu s různými barvami, pak musíte přidat kopie v <svg:defs> část. Vy můžete použít Zdvojený uzel ikona zdvojit vstup ukazovatele. Přejmenujte nový vstup k vhodnému jménu a měňte odkaz na ukazovatele v cestovém objektu, který chtějte ukazovatele být přidružený s. Znovu soubor musí být zavřený a znovuotevřený pro změny k tomu, aby byly viděné .

Vy nejste omezený na výměnu barvy. Můžete změnit další atributy takové jak velikost ukazovatele .

Line with red arrowhead marker.
A červená linka s červeným ukazovatelem .

Podtržený text

Podtržený text nemůže být přidaný skrz normální Inkscape rozhraní.

Pro zdůraznit text, otevřít XML editor . Vyberte text, kde vy přejete si podtržení. Jděte do "<svg:tspan>" objekt našel uvnitř "<svg:text>" přívěsek. Jestli vy jste vybírající část textu, můžete potřebovat přidat nějaký atribut dočasně (barva například) vytvořit přiměřenost " tspan " objekt; barva může být odstraněný později. Přidejte k stylu: " textová výzdoba: zdůraznit " .

Zde je příklad jak v podání Čmáranina program .

Underlined text.